Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/467/2020

(FO) Fraňová Eva (01.02.1970)

Trenčín , 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/467/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
19.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.11.2020 - Vyhlásený konkurz
19.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Fraňová Eva, , 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie