Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/354/2020

(FO) Mackaľová Ľuboslava (06.09.1980)

Kukorelliho 1506/54 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/354/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mackaľová Ľuboslava, Kukorelliho 1506/54 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--