Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/355/2020

(FO) Tokárová Jana (14.02.1976)

Podskalka 5902/84 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/355/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
16.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
16.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Tokárová Jana, Podskalka 5902/84 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--