Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/522/2020

(FO) Weissová Michaela (02.08.1993)

Sabinovská 66, 82103 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
27OdK/522/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
03.12.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Weissová Michaela, Sabinovská 66, 82103 Bratislava-Ružinov, Slovensko
Lehoty:
18.01.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
01.02.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
17.02.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie