Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/281/2020

(FO) Sivák Štefan (13.11.1968)

Cigeľka 80, 08602 Cigeľka

Spisová značka, typ konania:
4OdK/281/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sivák Štefan, 80, 08602 Cigeľka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--