Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/412/2020

(FO) Siváková Milena (28.07.1969)

Fučíkova 41 , 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/412/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
16.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
16.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Siváková Milena, Fučíkova 41 , 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--