Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/259/2020

(FO) Vaniš Marek (19.09.1983)

Veľké Lovce 586, 94142 Veľké Lovce

Spisová značka, typ konania:
27OdK/259/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
13.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vaniš Marek, 586, 94142 Veľké Lovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie