Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/278/2020

(FO) Fako Marián (27.10.1982)

Družstevná 356, 09412 Vechec

Spisová značka, typ konania:
3OdK/278/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 06.11.2020
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fako Marián, Družstevná 356, 09412 Vechec, Slovensko
Lehoty:
11.01.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.02.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--