Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/279/2020

(FO) Vidličková Milena (12.04.1969)

Lesná 375, 09412 Vechec

Spisová značka, typ konania:
3OdK/279/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vidličková Milena, Lesná 375, 09412 Vechec, Slovensko
Lehoty:
10.12.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
11.01.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.01.2021 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
25.01.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.02.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--