Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/469/2020

(FO) Krúpa Marcel (21.06.1983)

Selec 49, 91336 Selec

Spisová značka, typ konania:
40OdK/469/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
13.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Krúpa Marcel, 49, 91336 Selec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 4 778,62 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie