Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-4OdK/105/2020

(FO) Dovala Ivan (10.05.1955)

Žehrianska 3191, 85107 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
B1-4OdK/105/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
23.12.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dovala Ivan, Žehrianska 3191, 85107 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 36 721,86 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie