Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/267/2020

(FO) Vámošová Andrea (05.05.1971)

Šarovce 25 , 93552 Šarovce

Spisová značka, typ konania:
29OdK/267/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vámošová Andrea, Šarovce 25 , 93552 Šarovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie