Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/268/2020

(FO) Popovič Marián (07.06.1979)

Robotnícka 333, 95501 Tovarníky

Spisová značka, typ konania:
29OdK/268/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
27.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
27.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Popovič Marián, Robotnícka 333, 95501 Tovarníky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie