Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/342/2020

(FO) Čiripová Jarmila (12.01.1959)

Košice-Šaca , 04015 Košice-Šaca

Spisová značka, typ konania:
26OdK/342/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čiripová Jarmila, , 04015 Košice-Šaca, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie