Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/342/2020

(FO) Chomíková Daniela (19.10.1974)

Dovčíková 562 , 04922 Gemerská Poloma

Spisová značka, typ konania:
31OdK/342/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Chomíková Daniela, Dovčíková 562 , 04922 Gemerská Poloma, Slovensko
Lehoty:
09.12.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
08.01.2021 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
18.01.2021 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
25.01.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
08.02.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie