Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/477/2020

(FO) Podobová Andrea (05.05.1974)

5. apríla 790/37 , 95701 Bánovce nad Bebravou

Spisová značka, typ konania:
40OdK/477/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
17.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Podobová Andrea, 5. apríla 790/37 , 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie