Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/350/2020

(FO) Boudeba Viera (19.02.1978)

Mariánske námestie 253/16 , 04425 Medzev

Spisová značka, typ konania:
26OdK/350/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Boudeba Viera, Mariánske námestie 253/16 , 04425 Medzev, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie