Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/498/2020

(FO) Berkyová Adriana (20.07.1971)

Rúbanisko III 2904, 98403 Lučenec

Spisová značka, typ konania:
4OdK/498/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berkyová Adriana, Rúbanisko III 2904, 98403 Lučenec, Slovensko
Lehoty:
08.01.2021 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.01.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
08.02.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie