Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/512/2020

(FO) Holíková Zuzana (03.02.1966)

Šipice 28 , 96268 Hontianske Tesáre

Spisová značka, typ konania:
4OdK/512/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 24.11.2020
Stav konania:
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Holíková Zuzana, Šipice 28 , 96268 Hontianske Tesáre, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--