Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/487/2020

(FO) Béky František (30.08.1978)

Braväcovo 39, 97664 Braväcovo

Spisová značka, typ konania:
5OdK/487/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Béky František, 39, 97664 Braväcovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--