Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/489/2020

(FO) Ferko Maroš (05.02.1978)

Strojárenská 293, 97681 Valaská

Spisová značka, typ konania:
5OdK/489/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.11.2020
do 11.06.2021
Navrhovatelia:
Ferko Maroš, Strojárenská 293, 97681 Valaská, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--