Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/493/2020

(FO) Ruszóová Angela (25.05.1971)

F. Kráľa 1111/7 , 05001 Revúca

Spisová značka, typ konania:
5OdK/493/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
03.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
03.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ruszóová Angela, F. Kráľa 1111/7 , 05001 Revúca, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--