Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/286/2020

(FO) Gálfy Michal (12.12.1980)

Poprad , 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
4OdK/286/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
od 20.11.2020
Stav konania:
24.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.12.2020 - Vyhlásený konkurz
24.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gálfy Michal, , 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie