Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/154/2020

(FO) Orth Daniel (15.10.1973)

Pezinok , 90201 Pezinok

Spisová značka, typ konania:
33OdK/154/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
Stav konania:
01.12.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie