Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/497/2020

(FO) Adamovičová Magdaléna (21.10.1949)

Ulica Do Doliny 31, 96611 Trnavá Hora

Spisová značka, typ konania:
5OdK/497/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
26.02.2021 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
30.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
26.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Adamovičová Magdaléna, Ulica Do Doliny 31, 96611 Trnavá Hora, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--