Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 27R/2/2020

(PO) AG PLAY, s.r.o., IČO 36778150

ul. 29. augusta 36/A, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
27R/2/2020, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
28.05.2021 - Skončená reštrukturalizácia, vyhlásenie konkurzu
História stavov konania:
12.11.2020 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
04.12.2020 - Začaté reštrukturalizačné konanie
08.01.2021 - Povolená reštrukturalizácia
28.05.2021 - Skončená reštrukturalizácia
História správcov:
od 08.01.2021
do 27.05.2021
Navrhovatelia:
AG PLAY, s.r.o., IČO 36778150, ul. 29. augusta 36/A, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie