Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/479/2020

(FO) Jančoková Dajana (23.06.1978)

M. Čulena 20/1 , 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
38OdK/479/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
23.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
23.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Jančoková Dajana, M. Čulena 20/1 , 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie