Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/485/2020

(FO) Kajaba Anton (04.11.1969)

Partizánske , 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/485/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
23.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
23.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kajaba Anton, , 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie