Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/264/2020

(FO) Jankulár Adrián (05.04.1984)

Veľké Kosihy 39, 94621 Veľké Kosihy

Spisová značka, typ konania:
30OdK/264/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jankulár Adrián, 39, 94621 Veľké Kosihy, Slovensko
Lehoty:
05.01.2021 Utorok
Koniec prihlasovania pohľadávok - 45. deň konkurzu
20.01.2021 Streda
Správa súdu - 60. deň od vyhlásenia konkurzu
Typ konania podľa územnej platnosti:
--