Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/487/2020

(FO) Debnárová Viera (20.01.1987)

Horská 1296/15 , 95806 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdK/487/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Debnárová Viera, Horská 1296/15 , 95806 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
05.01.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.01.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
20.01.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.02.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie