Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/487/2020

(FO) Debnárová Viera (20.01.1987)

Horská 1296/15 , 95806 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdK/487/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Debnárová Viera, Horská 1296/15 , 95806 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
05.01.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
20.01.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
17.03.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie