Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/265/2020

(FO) Karas Anton (15.05.1996)

Svätoplukovo 275, 95116 Svätoplukovo

Spisová značka, typ konania:
28OdK/265/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Stav konania:
24.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
24.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Karas Anton, 275, 95116 Svätoplukovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie