Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/491/2020

(FO) Bočáková Mária (27.09.1954)

Veľká Hradná 17 , 91324 Veľká Hradná

Spisová značka, typ konania:
40OdK/491/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 21.11.2020
Stav konania:
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bočáková Mária, Veľká Hradná 17 , 91324 Veľká Hradná, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie