Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/266/2020

(FO) Zacharová Katarína (26.06.1979)

Veľký Pesek 228 , 93701 Sikenica

Spisová značka, typ konania:
30OdK/266/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
26.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
26.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Schwarz Richard, JUDr., Rákocziho 12 , 94056 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--