(PO) EQUE s.r.o., IČO 36646784

Pod Urpínom 14, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2K/13/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
21.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
01.12.2020 - Začaté konkurzné konanie
21.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Banská Bystrica, IČO , Nová 13 , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--