Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/267/2020

(FO) Černay Juraj (23.08.1959)

Nitra , Nitra

Spisová značka, typ konania:
27OdK/267/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Černay Juraj, , Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--