Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/268/2020

(FO) Kissová Erika (02.08.1961)

J. Thuróczyho 944/19 , 93601 Šahy

Spisová značka, typ konania:
27OdK/268/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
15.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
15.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kissová Erika, J. Thuróczyho 944/19 , 93601 Šahy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--