Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/269/2020

(FO) Babirát Peter (28.02.1962)

Súlovce 195, 95614 Súlovce

Spisová značka, typ konania:
27OdK/269/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Babirát Peter, 195, 95614 Súlovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--