Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/186/2020

(FO) Šimunová Anna (15.07.1991)

Pionierska 185/2 , 01313 Rajecké Teplice

Spisová značka, typ konania:
9OdK/186/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šimunová Anna, Pionierska 185/2 , 01313 Rajecké Teplice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--