Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/29/2020

(FO) Cingel Miroslav (05.02.1979)

SNP 383/91 , 01305 Belá

Spisová značka, typ konania:
10OdK/29/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cingel Miroslav, SNP 383/91 , 01305 Belá, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--