Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/484/2020

(FO) Danielová Mária (25.09.1972)

Trhová ulica 329, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
40OdK/484/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
15.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
15.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Danielová Mária, Trhová ulica 329, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie