Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/492/2020

(FO) Janko Dalibor (28.07.1988)

Diviacka Nová Ves , 97224 Diviacka Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
38OdK/492/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Janko Dalibor, , 97224 Diviacka Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
11.01.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.01.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.02.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie