Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/269/2020

(FO) Makýšová Monika (15.01.1976)

364 , 95123 Lukáčovce

Spisová značka, typ konania:
23OdK/269/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
od 25.11.2020
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Makýšová Monika, 364 , 95123 Lukáčovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--