Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/268/2020

(FO) Kecskés Ladislav (06.01.1982)

Záhradná 41, 93556 Mýtne Ludany

Spisová značka, typ konania:
23OdK/268/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kecskés Ladislav, Záhradná 41, 93556 Mýtne Ludany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie