Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/267/2020

(FO) Bumbalová Jana (16.10.1971)

Hlavná 8/9 , 95175 Beladice - Malé Chrášťany

Spisová značka, typ konania:
23OdK/267/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bumbalová Jana, Hlavná 8/9 , 95175 Beladice - Malé Chrášťany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie