Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/267/2020

(FO) Mihálik Dušan (31.01.1989)

Sek 31, 95113 Branč

Spisová značka, typ konania:
31OdK/267/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mihálik Dušan, Sek 31, 95113 Branč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--