Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/268/2020

(FO) Grežová Zdenka (06.01.1958)

Ivanka pri Nitre , 95112 Ivanka pri Nitre

Spisová značka, typ konania:
31OdK/268/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
od 25.11.2020
Stav konania:
21.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
21.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Grežová Zdenka, , 95112 Ivanka pri Nitre, Slovensko
Lehoty:
09.01.2021 Sobota
Koniec základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--