Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/531/2020

(FO) Pravotiak Patrik (16.10.1992)

Valaská , 97646 Valaská

Spisová značka, typ konania:
2OdK/531/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
26.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.12.2020 - Vyhlásený konkurz
26.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Pravotiak Patrik, , 97646 Valaská, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--