Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/532/2020

(FO) Farkaš Pavel (14.04.1961)

Kapicova 1193, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
27OdK/532/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
22.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
18.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Farkaš Pavel, Kapicova 1193, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie