(PO) REDIAL, s.r.o., IČO 36716901

Slovenská 1, 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
1K/17/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
17.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
05.12.2020 - Začaté konkurzné konanie
17.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.04.2021
do 16.06.2021
Navrhovatelia:
REDIAL, s.r.o., IČO 36716901, Slovenská 1, 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--